Holken

Förskolan Holken är ett personalkooperativ som startade 1991 och barngruppen består i nuläget av 18 st barn i åldrarna 1-5.

Vår utemiljö består av en stor härlig gård med öppna ytor där utrymme för fantasi och fri lek ges!

Vi besöker gärna norrskenshallen, biblioteket, simhallen, skogen och havet med barnen.

Vi arbetar medvetet med matematik, språk och naturvetenskap både i planerade aktiviteter och i vardagliga situationer.

Främst av allt vill vi att barnen ska känna trygghet och trivsel på vår förskola!

Personal
Personal

Förskolan Holkens målsättning är att:

  • Barnen ska känna sig trygga här på förskolan
  • Barn och föräldrar ska känna sig välkomna hit
  • Rak och öppen kommunikation vid lämning och hämtning
  • Tillgodose varje barns olika behov
  • Barnen får vara med och påverka innehållet i verksamheten
  • Aktivt deltaga i samhällslivet och föra in det i vår verksamhet
  • Barnen stimuleras och utvecklas efter sin förmåga på ett positivt sätt
  • Respektera och stödja barnens intressen
  • Ta tillvara på den fria leken
  • Vara öppen för förändringar

Vi syns!

Åsa, Camilla, Ida och Ulla